Khay linh kiện

Khay linh kiện A8

A8_Lam

Kích thước ngoài: 354 x 210 x 143 mm
Kích thước trong: 300 x 180 x 136 mm
Trọng lượng: 130 g
Nguyên liệu: PP

Khay linh kiện A6

A6_Xlam

Kích thước ngoài: 240 x 155 x 125 mm
Kích thước trong: 200 x 126 x 120 mm
Trọng lượng: 130 g
Nguyên liệu: PP

Khay linh kiện A5

khaya5

Kích thước ngoài: 200 x 136 x 90 mm
Kích thước trong: 150 x 113 x 80 mm
Trọng lượng: 128 g
Nguyên liệu: PP