Pallet nhựa

Pallet nhựa PN1

pallet-nhua

Kích thước ngoài: 1065 x 601 x 100 mm
Đường nâng: 02
Tải trọng tĩnh: 1000 kg
Trọng lượng: 6.