Thùng nhựa đặc

Thùng nhực đặc B2

B6_Blue

Kích thước ngoài: 438 x 293 x 252 mm
Kích thước trong: 382 x 260 x 242 mm
Trọng lượng: 2.

Thùng nhực đặc B1

B1_xanhlam_moi

Kích thước ngoài: 630 x 420 x 200 mm
Kích thước trong: 578 x 378 x 190 mm
Trọng lượng: 2.

Thùng nhựa đặc A7

A7_xanh20lam20_Vang

Kích thước ngoài: 360 x 296 x 138 mm
Kích thước trong: 300 x 240 x 135 mm
Trọng lượng: 2.

Thùng nhực đặc A2

A2_Green_2

Kích thước ngoài: 610 x 380 x 206 mm
Kích thước trong: 570 x 342 x 200 mm
Trọng lượng: 2.