Uncategorized

Pallet nhựa PN2

P-1006C

Kích thước ngoài: 1065 x 601 x 140 mm
Đường nâng: 02
Tải trọng tĩnh: 1000 kg
Tải trọng động: 500 kg
Trọng lượng: 8.