Tag : A2

Thùng nhực đặc A2

A2_Green_2

Kích thước ngoài: 610 x 380 x 206 mm Kích thước trong: 570 x 342 x 200 mm Trọng lượng: 2.58 kg Nguyên liệu: PP