Tag : A5

Khay linh kiện A5

khaya5

Kích thước ngoài: 200 x 136 x 90 mm Kích thước trong: 150 x 113 x 80 mm Trọng lượng: 128 g Nguyên liệu: PP