Tag : A6

Khay linh kiện A6

A6_Xlam

Kích thước ngoài: 240 x 155 x 125 mm Kích thước trong: 200 x 126 x 120 mm Trọng lượng: 130 g Nguyên liệu: PP