Tag : A8

Khay linh kiện A8

A8_Lam

Kích thước ngoài: 354 x 210 x 143 mm Kích thước trong: 300 x 180 x 136 mm Trọng lượng: 130 g Nguyên liệu: PP