Tag : Pallet

Pallet nhựa PN1

pallet-nhua

Kích thước ngoài: 1065 x 601 x 100 mm Đường nâng: 02 Tải trọng tĩnh: 1000 kg Trọng lượng: 6.2 kg Số điểm chống trượt