Tag : Thùng nhựa đặc

Thùng nhựa đặc A7

A7_xanh20lam20_Vang

Kích thước ngoài: 360 x 296 x 138 mm Kích thước trong: 300 x 240 x 135 mm Trọng lượng: 2.58 kg Nguyên liệu: PP