Tag : Thùng nhực đặc B1

Thùng nhực đặc B1

B1_xanhlam_moi

Kích thước ngoài: 630 x 420 x 200 mm Kích thước trong: 578 x 378 x 190 mm Trọng lượng: 2.58 kg Nguyên liệu: PP