Tag : Thùng nhực đặc B2

Thùng nhực đặc B2

B6_Blue

Kích thước ngoài: 438 x 293 x 252 mm Kích thước trong: 382 x 260 x 242 mm Trọng lượng: 2.58 kg Nguyên liệu: PP