Tag : Thùng nhực đặc

Thùng nhực đặc B2

B6_Blue

Kích thước ngoài: 438 x 293 x 252 mm Kích thước trong: 382 x 260 x 242 mm Trọng lượng: 2.58 kg Nguyên liệu: PP

Thùng nhực đặc B1

B1_xanhlam_moi

Kích thước ngoài: 630 x 420 x 200 mm Kích thước trong: 578 x 378 x 190 mm Trọng lượng: 2.58 kg Nguyên liệu: PP

Thùng nhực đặc A2

A2_Green_2

Kích thước ngoài: 610 x 380 x 206 mm Kích thước trong: 570 x 342 x 200 mm Trọng lượng: 2.58 kg Nguyên liệu: PP